send link to app

Kыргыз-Сахих аль-Бухари自由

Азиз окурман! Котормосу сенин колуңда турган бул китеп өз ичине Исламдын маанилүүлүгү боюнча Курандан кийинки экинчи орунда турган ыйман негиздери болгон сүннөттүн бир бөлүгүн камтуу менен мусулман дүйнөсүндө талашсыз абройго ээ.